Prace nagrodzone 2016

Patryk_Krajewski,_3_lata.jpg

Patryk Krajewski, 3 lata

Weronika_Skierska,_5_lat.jpg

Weronika Skierska, 5 lat

Karolina_Ma?olepsza,_8_lat.jpg

Karolina Małolepsza, 8 lat

Olek_Stankiewicz,_7_lat.jpg

Olek Stankiewicz, 7 lat

Maja_Szewczyk,_12_lat.jpg

Maja Szewczyk, 12 lat

Mikolaj_Walczak,_12_lat.jpg

Mikołaj Walczak, 12 lat

Joanna_Farnicka,_14_lat.jpg

Joanna Farnicka, 14 lat

Marek_Ku?dowicz,_16_lat.jpg

Marek Kużdowicz, 16 lat