Biuro organizacyjne

Biuro Promocji
Uniwersytetu Zielonogórskiego
tel. (+48 68) 328 2479, ~2354, ~2592, ~7358
e-mail: bp@uz.zgora.pl

Konto Akcji "Uniwersytet Dzieciom":
BRE Bank S.A. O/Zielona Góra, nr 56 1140 1850 0000 2413 4900 1001 z dopiskiem: "UNIWERSYTET DZIECIOM".