Organizacja


W organiację akcji zaangażowana jest cała społeczność Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studenci i pracownicy (dydaktyczni i administracyjni), ich rodziny, przyjaciele, zespoły artystyczne i sportowe biorą czynny udział w realizacji przedsięwzięć składających się na coroczny program akcji.
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa także bez pomocy różnych firm i instytucji, a także sponsorów.